+32 (0)2/245.24.10contact@bfl.be

BFL UW PARTNER IN BOEKHOUDING, FISCALITEIT, BTW EN BEHEER

In 1949, oprichting van een accountantskantoor door de heer Ernest Lerminiaux.

In 1972, neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als naam « Bureau Fiduciaire Lerminiaux », afgekort BFL.

BFL telt verschillende accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders-fiscalisten, stagiaires accountants en boekhouders.

Onze sterkte bestaat in de nabijheid, ervaring, dynamisme en een ploeg die tot uw dienst staat.

We zijn er van bewust dat de meeste verrichtingen in een onderneming gevolgen hebben zowel op het vlak van de inkomstenbelastingen als dat van de BTW.

Wij zijn dan ook bijzonder waakzaam dat alle leden van ons team zich vervolmaken met externe en interne opleidingen.

Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen aan het boekhoud-, vennootschaps- en fiscaal recht door onze « news » en, in voorkomend geval, door seminaries die wij voor u inrichten.

Aan de hand van ons kalender blijft u op de hoogte van de belangrijkste data en te eerbiedigen termijnen.

In een kader van een strategische beslissing, kunnen wij met u de fiscale gevolgen bespreken en de gevolgen optimaliseren.

Bij verzekeren de verdediging van uw belangen bij de diensten van de FOD Financiën, in voorkomend geval, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaatkantoren.

We werken ook nauw samen met een Belgisch netwerk van accountants, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen.

Onze klanten behoren tot een zeer brede waaier van Belgische en internationale economische sectoren :

    • Zelfstandigen

    • Handelsvenootschappen

    • VZW’s en stichtingen