+32 (0)2/245.24.10contact@bfl.be

Afschaffing van de verplichting tot betaling van BTW-voorschotten voor de kwartaalindieners … of toch bijna!

IMG_0001

Bron: Koninklijk Besluit van 16 februari 2017.

BTW-Belastingplichtigen onderworpen aan het stelsel van kwartaalaangiften zijn, vanaf 1 april 2017, niet langer onderworpen aan de verplichting om maandelijks voorschotten op de volgende BTW-aangifte te storten.

Deze schrapping heeft tot doel de in hoofde van sommige belastingplichtigen onverantwoord hoge voorfinancieringen van de btw te vermijden.
Echter, om een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen te waarborgen, zullen kwartaalaangevers, net zoals maandaangevers, ten laatste op 24 december, een voorschot moeten storten op de BTW over de verrichtingen van het 4e kwartaal van datzelfde jaar.

Toch blijft het de belastingplichtige toegelaten, naar eigen goeddunken, verder BTW-voorschotten te storten, als dit beter past in het kader van het cashmanagement van zijn onderneming.

Nadere toelichting op de website van FOD Financiën:

https://finances.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplichte_voorschotten

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *